Spútaní časom

Ako reklamný partner sme podporili aj tento knižný titul. Pútavý príbeh, nádherné ilustrácie, silné emócie, tajomstvá podvedomia.

 

Viac ino nájdete na:

http://sputanicasom.sk/partneri

https://www.facebook.com/sputanicasom/